พื้นไม้ลามิเนต หนา 8 มิล - 12 มิล
Premium Product
  พื้นไวนิล(คลิ๊กล็อค)     ลายไม้ Luxury Vinyl Flooring
Virgin vinyl material for product
  บัวเชิงผนัง ตัวจบงาน
Skirting Flooring Accessories
  อุปกรณ์เสริมงานพื้นลามิเนต
Accessories for laminate flooring

  อะคลิลิค ยาแนว


  บัวเชิงผนัง (โพริสไตรีน)

กระเบื้องยาง มีแบบไหนบ้าง ต่างกับพื้นไม้ลามิเนตอย่างไร จะเลือกซื้อแบบไหนดี
ส่วนประกอบ ของกระเบื้องยาง
วิธีการดูแลรักษา และ การทำความสะอาดพื้นไม้ลามิเนต
พื้นไม้ลามิเนตปูทับกระเบื้องได้หรือไม่
การเตรียมพื้น สำหรับติดตั้งไม้ลามิเนต
การดูแลรักษาและทำความสะอาดไม้พื้นลามิเนต
กระเบื้องยางลายไม้ คืออะไร มีคุณสมบัติอย่างไร สินค้ายอดนิยมสูงสุดในยุคปัจจุบัน
การเลือกซื้อและการปูพื้นกระเบื้องยาง (แบ่งตามพื้นผิวที่ติดตั้ง)
พื้นไวนิลสำเร็จรูป SPC คืออะไร..?   พื้นกระเบื้องยาง SPC คือ?
ข้อแนะนำในการดูแลรักษาพื้นไม้สำเร็จรูป SPC ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
พื้น SPC Decorflooringtech  สามารถกันน้ำ กันปลวก ได้ 100%

.
LINE ID : 0890816452
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

LOGIN

 


   


เงื่อนไขการให้บริการ

 ข้อกำหนดในการติดตั้ง
1.  จัดเตรียมพื้นที่หน้างานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ก่อนที่ช่างของบริษัทฯจะเข้าทำการติดตั้ง และไม่ควร
     ให้ช่างหน่วยงานอื่นๆ เข้าทำงานในช่วงเวลาเดียวกัน
2.  พิ้นที่ทำการ ขัดมัน หรือ ขัดหยาบ และได้มีการเทปูนปรับระดับควรทิ้งไว้ให้แห้ง ไม่ต่ำกว่า 7 วัน 
     โดยพื้นที่ติดตั้งนั้นจะต้องได้ระดับ,ไม่ลาดเอียง ไม่เป็นหลุมบ่อและจะต้องไม่มีส่วนนูนหรือเว้า
     เกิน 3 ม.ม. ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (ทั้งนี้ลูกค้าต้องจัดเตรียม-ติดตั้งปลั๊กไว้สำหรับต่อพ่วงสายไฟฟ้า
     ให้พร้อมใช้งานได้สะดวก)
3.  การปรับพื้นผิว, การตัดแต่งตีนประตู หรือ มีอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้เพิ่มเติมนั้น (ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
     เพิ่มเติมเอง)

4.  ในระหว่างการปฏิบัติงานของช่างติดตั้งนั้นอาจมีฝุ่นละออง หรือคราบรอยสกปรกเปรอะเปื้อนบ้างฯ หรือ
     อาจก่อให้เกิดความเสียหายอื่นๆทำให้เสียทรัพย์ ทางบริษัทฯและช่างติดตั้งไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ
     ทั้งสิ้น (ลูกค้าต้องตรวจสอบดูแล พร้อมกับจัดเตรียมเครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ์สำหรับเก็บงานเอง)
5.  อุปกรณ์เพิ่มเติม คิ้ว,บัวผนัง,ตัวจบงานฯ จะมีชนิด-สี ตามมาตรฐานของบริษัทฯ ทั้งนี้หากต้องการชนิด-สี
     พิเศษ(ลูกค้าต้องชำระเพิ่มเติมเอง)

6.  กรณีพื้นที่ติดตั้งไม่เหมาะสมกับการปูพื้นไม้ลามิเนต ทั้งนี้หลังจากเจ้าหน้าที่ หรือช่างติดตั้งได้สำรวจ
     ตรวจสอบหน้างานแล้วพบว่า เช่นพื้นที่ๆจะติดตั้งเปียกชุ่ม,อับชื้น,มีสิ่งกีดขวางฯทาง บริษัทเดคคอร์ฯ 
     จะขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการติดตั้ง เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงเกิดความเสียหายภายหลังจากการ
     ติดตั้งไปแล้ว
7.  ทาง บจก.เดคคอร์ฯ สามารถเข้าไปติดตั้งได้ภายหลังจากลูกค้าได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ครบถ้วน
     แล้วหรือตามนัดหมายตกลงกัน
8.  ทางบริษัทฯ ไม่มีการบริการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียงนอน ฯลฯ (ลูกค้าต้องเตรียมพื้นที่หน้างานให้
     พร้อมสำหรับติดตั้ง)   หากลูกค้ายืนยันที่จะให้ทางบริษัทฯขนย้าย จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
     โดยลูกค้า จะให้ค่าจ้างกับช่างโดยตรง และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
9.  สำหรับการรับคืนสินค้า  ทาง บริษัท เดคคอร์ ฟลอริ่ง เทค จำกัด จะรับคืนสินค้าที่อยู่ในแพ็คเก็ตในสภาพ
     ที่สมบูรณ์เท่านั้น

10. การคำนวณพื้นที่สั่งซื้อ  ทางบริษัทฯจะคิดตามพื้นที่หน้างาน และ อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งจริง  โดยจะบวก
      เพิ่มจำนวนพื้นที่อีก 5-10%    แล้วแต่สภาพของพื้นที่หน้างานซึ่งปกติแล้วไม้พื้นลามิเนตที่ตัดเข้ามุม
      ฯลฯ จะเป็นเศษเหลือใช้งานไม่ได้ และเนื่องจากการผลิตสินค้าในแต่ละครั้งนั้นสีไม้อาจมีแตกต่างกัน
      บ้างถ้าสินค้าที่นำไปติดตั้งนั้นมีสีที่แตกต่างจากตัวโชว์เกินไปลูกค้าควรแจ้งให้ช่างหยุดติดตั้งทันที
      หากไม่พอใจในสินค้า พร้อมแจ้งให้ตัวแทนของ บริษัทฯรับทราบต่อไป

 ขอบเขตเงื่อนไข
1.  หลังจากช่าง ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องเป็นผู้รับงานตรวจสอบ
     งานการติดตั้งด้วยตัวท่านเอง หรือหากลูกค้าไม่สะดวกในการตรวจรับงานต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมา
     ตรวจรับงานแทน และลงชื่อการตรวจรับงาน หากพบว่างานไม่เรียบร้อยให้แจ้งให้ช่างติดตั้งแก้ไขทันที
     การตรวจ รับงานทางบริษัทฯไม่ขอรับการเลื่อนตรวจรับงานในวันถัดๆไปทุกกรณี การตรวจรับงานและ
     ลงชื่อเรียบร้อยแล้ว ถือว่าการติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์หากมีการแจ้งให้เข้าเก็บงานหรือแก้ไข
     งานเพิ่มเติมทางบริษัทฯจะคิดค่าบริการเพิ่ม
2.  การแจ้งซ่อมงานที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าต้องชำระเงินค่าบริการ100%  ก่อนเข้าซ่อมงาน
     ทุกกรณี(ไม่รวมค่าสินค้าและอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้เพิ่มเติม)

 ข้อกำหนดในการรับประกัน ,การรับประกันการติดตั้งครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้
1.  รับประกันคุณภาพตัวสินค้าเป็นระยะเวลา 15 ปี(ตามมาตรฐานผู้ผลิตและการใช้งานปกติ)/  ทั้งนี้ขอสงวน
     ลิขสิทธิ์สินค้าที่ติดตั้งแล้ว  โดยไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณี
2.  ทางบริษัทฯจะดำเนินการเข้าซ่อม และ แก้ไขงาน (เฉพาะสาเหตุที่เกิดขึ้น) ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน
     ของบริษัทฯเท่านั้น
3.  รับประกันการติดตั้งงาน เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันส่งมอบงาน(ในกรณีที่พื้นไม้ลามิเนตเกิดการ
     โก่งตัว หรือบิดงอ ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ)
4.  อัตราการขยายตัวมากจนผิดปกติเกิดรอยห่างระหว่างแผ่นไม้มากเกิน 3 ม.ม. ขึ้นไป(โดยทั้งนี้สินค้าต้อง
     อยู่ในสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น)(ไม้ลามิเนตผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ อาจยืดตัว หรือคลายตัวได้
     ตามช่วงเวลาฤดูกาล และความชื้นของภูมิอากาศที่แตกต่าง อาจเกิดช่องว่างบริเวณรอยต่อ เป็นไป
     ตามธรรมชาติของพื้นไม้)
5.  รับประกันเฉพาะตัวพื้นไม้ลามิเนต แต่จะไม่รับประกันอุปกรณ์เสริม(แถมฟรี) ที่ใช้ในการติดตั้งพร้อมกับ
     พื้นลามิเนต เช่น คิ้ว บัวเชิงผนัง อุปกรณ์ตัวจบงาน

 บจก.เดคคอร์ ฟลอริ่ง เทค จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากการ.
1.  สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก บจก.เดคคอร์ฟลอริ่งเทค / ตัวแทนจำหน่ายอื่นที่ไม่ได้รับการมอบหมายให้ดำเนิน
     การจัดจำหน่าย- และติดตั้ง จากทางบริษัทฯ
2.  การใช้งานที่ไม่ถูกวิธี เช่น ติดตั้งบิลท์อินทับลงบนพื้นไม้ลามิเนต มีการใช้วัสดุใดๆยึดติดบล๊อกแน่นกับ
     พื้นไม้ลามิเนต ทำให้พื้นไม้โก่งตัวเสียหายไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
3.  การซ่อมแซม ,ดัดแปลง ,การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งโดยผู้อื่น ที่ไม่ได้รับมอบหมายเป็น
     ลายลักษณ์อักษรจาก บจก.เดคคอร์ ฟลอริ่ง เทค
4.  ภัยที่เกิดจากธรรมชาติต่างๆ อุบัติเหตุทุกชนิด น้ำรั่ว ฝนสาด ท่อประปาแตก ปัสสาวะจากสัตว์เลี้ยง,
     พื้นไม้ เกิดอาการพองบวมเนื่องจากมีความชื้อ และน้ำขัง
5.  ลูกค้าว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการติดตั้ง,รื้อถอน,ตกแต่งปรับปรุงโดยผู้อื่น หรือลูกค้าว่าจ้าง/ให้ช่าง
     ของบริษัทฯ ทำงานนอกเหนือจากรายการที่ระบุในใบแจ้งงาน
6.  วัสดุ สิ่งของหนัก ของแข็ง ของมีคม ตกลงมากระทบพื้นไม้ ทำให้เสียหาย บิ่นหรือแตก ,ไม่บำรุงรักษา
     ตามข้อแนะนำของทางบริษัทฯ
7.  ลูกค้าจะต้องแจ้งความเสียหายผ่านเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ หรือ Saleฝ่ายขาย หลังจากเกิดเหตุภายใน 
     7 วัน เพื่อรับทราบและดำเนินการ
 การดูแลรักษา พื้นไม้ลามิเนตและพื้นไวนิลลายไม้
1.  ใช้ผ้าหมาดหรือไม้กวาด เครื่องดูดฝุ่นในการทำความสะอาดสิ่งสกปรก
2.  ควรรองฐาน ขาของเฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะแหลม หรือกลมมน ด้วยพลาสติก ยางหุ้มรองฐาน
3.  หลีกเลี่ยงด้วยการลากเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ หรือสิ่งของที่หนัก ควรใช้วิธีการยกหรือรองฐานด้วยวัสดุ
     อ่อนนุ่มก่อนการเคลื่อนย้าย
4.  สำหรับจุดที่ได้รับแสงแดดโดยตรง และเป็นเวลานาน ควรติดตั้งม่านหรือฉาก เพื่อปกป้องพื้นผิวไม้
5.  หลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำเจิ่งนองบนผิวไม้ ควรเช็ดและทำความสะอาดทันที
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันนี้ สำหรับผู้ซื้อขั้นแรกเท่านั้น ตามหลักฐานการซื้อ-ขาย / ไม่มีการขยายเวลา
ในการรับประกัน และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ Check List ชุดนี้สำเนา 2 ชุด สำหรับ พนักงานขาย และ ลูกค้า

www.decorflooringtech.com

e-mail: decorflooring@hotmail.com

เบอร์โทร/Tel สนง. (02) 991-1717  Mobile : 089-081-6452

เบอร์แฟ็กซ์/Fax สนง. (02) 991-1717

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 498/135 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 


กระเบื้องยาง พื้นไวนิลคลิ๊กล็อค รับปูพื้นกระเบื้องยาง พร้อมอุปกรณ์อื่น อาทิเช่น บัวเชิงผนัง ไม้บัว,ตัวจบงาน
 
พื้นไม้ลามิเนต, ข้อเสียพื้นลามิเนต scg, ไม้ลามิเนตราคา, พื้นลามิเนต คือ, ราคาพื้นไม้ลามิเนต, พื้นลามิเนตไทวัสดุ, ปูพื้นลามิเนตทับกระเบื้อง, ตัวจบกระเบื้องยาง homepro, ตัวจบลามิเนต homepro, พื้น spc pantip, พื้นไวนิล คลิ๊กล็อค ยี่ห้อไหนดี, กระเบื้องไวนิล คลิ๊กล็อค ไทวัสดุ, พื้นไม้ไวนิล, พื้น spc ดี ไหม, ไม้ ปู พื้น โฮม โปร, ตัวจบกระเบื้องยาง homepro, ตัวจบลามิเนต homepro, พื้น spc pantip, พื้นไวนิล คลิ๊กล็อค ยี่ห้อไหนดี, กระเบื้องไวนิล คลิ๊กล็อค ไทวัสดุ, พื้นไม้ไวนิลพื้น spc ดี ไหม, ไม้ ปู พื้น โฮม โปร, ศูนย์รวมกระเบื้องยางราคาถูก, พื้นไม้ลามิเนต ลดล้างสต็อก 50%, จำหน่าย พื้นกระเบื้องยาง SPC, กระเบื้องยางลายไม้ เข้าลิ้น 
เว็บสำเร็จรูป
×