พื้นกระเบื้องยาง  (คลิ๊กล็อค)
     Luxury Vinyl Flooring
       Virgin vinyl material for product

พื้นกระเบื้องยาง (ทากาว)
Regular Vinyl Flooring
Virgin vinyl material for product

  ไม้พื้นลามิเนตเกรดA
Laminate Wood.Premium Product
บัวเชิงผนังสำเร็จรูป
Skirting Flooring Accessories
อุปกรณ์เสริมงานพื้นลามิเนต
Accessories for laminate flooring
โดนน้ำผิวหน้าไม่บวม
ปลวกไม่กิน
 

ขั้นตอนการชำระค่าบริการ


หมายเหตุ

1.  สำหรับสินค้ารวมติดตั้งนั้น ในกรณีพื้นที่ติดตั้งมีจำนวนไม่ถึง 50 ตารางเมตร หรือ เมตร ทางบริษัทฯจะคิดค่าบริการเพิ่ม เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

2.  บริการติดตั้ง ฟรี!    และ แถม..  EPE ฟิล์มโฟมรองกันชื้น คิ้ว-บัวเชิงผนัง อุปกรณ์ตัวจบงานครบ

     (กำหนดให้ใช้ตามหน้างานจริง ในอัตรา1:1   โดยขี้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ)

3.  สินค้าที่ได้ติดตั้ง หรือใช้งานแล้ว ,สินค้าสั่งผลิต ,สินค้าบิวท์อิน ,อุปกรณ์-ตัวจบงาน ที่เกี่ยวข้อง

     กับการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตทั้งหมด ไม่สามารถเปลี่ยนคืนในทุกกรณี

4.  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้า และ กำหนดการเข้าติดตั้งงาน / หากไม่ได้รับการ

     ชำระเงินค่าสินค้าทั้งหมด หรือ ค่ามัดจำ/จองสินค้า ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

5.  กรณีติดตั้งงาน ที่ต่างจังหวัด หรือ ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าวัดพื้นที่ Check ตรวจสอบ

     หน้างาน ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการเพิ่ม โดยจะชี้แจงมาในใบเสนอราคา

6.  ทั้งนี้เพื่อให้งานติดตั้งไม้พื้นฯ ได้มาตรฐานโปรดกรุณาจัดเตรียมหน้างานให้พร้อม โดย Check

     ตรวจสอบรายละเอียดตาม เงื่อนไขการให้บริการ ที่แนบมาคู่กับเอกสารใบเสนอราคากรรมสิทธิ์

     ในสินค้าสมบูรณ์ต่อเมื่อ บริษัทฯได้รับชำระเงิน ครบถ้วนแล้วเท่านั้น  /กรณีผิดสัญญา ทางบริษัทฯ

     สามารถเรียกสินค้ากลับคืนรวมถึงคิดค่าเสียหายอื่นๆเพิ่มเติมได้ทุกกรณี

7.  การชำระเงิน -  กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี /สั่งจ่ายเช็ค หรือ เงินสด   ในนาม

     บริษัท เดคคอร์ฟลอริ่งเทคจำกัด  บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส ลำลูกกา (คลอง 2 ) 

     [ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 693-2-14940-9 ]  และ [  ธนาคารไทยพาณิชย์ 

     เลขที่บัญชี 404-539654-1 ] เท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

8.  โปรดลงนามยืนยันสั่งซื้อ พร้อมแฟกซ์เอกสาร และหลักฐานการโอนเงิน , ชื่อ-ที่อยู่ 

     ที่ใช้ในการเปิดบิล/ใบกำกับภาษี มาที่ สนง.ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯจักเป็นพระคุณยิ่ง

www.decorflooringtech.com

e-mail: decorflooring@hotmail.com

เบอร์โทร/Tel สนง. (02) 991-1717  Mobile : 089-081-6452

เบอร์แฟ็กซ์/Fax สนง. (02) 991-1717

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 498/135 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 


"Laminate Flooring” พร้อมอุปกรณ์อื่น อาทิเช่น บัวเชิงผนัง ไม้บัว,ตัวจบงาน
 
เว็บสำเร็จรูป
×