พื้นกระเบื้องยาง  (คลิ๊กล็อค)
     Luxury Vinyl Flooring
       Virgin vinyl material for product

พื้นกระเบื้องยาง (ทากาว)
Regular Vinyl Flooring
Virgin vinyl material for product

  ไม้พื้นลามิเนตเกรดA
Laminate Wood.Premium Product
บัวเชิงผนังสำเร็จรูป
Skirting Flooring Accessories
อุปกรณ์เสริมงานพื้นลามิเนต
Accessories for laminate flooring
โดนน้ำผิวหน้าไม่บวม
ปลวกไม่กิน
 
เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

1. จัดเตรียมพื้นที่หน้างานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ก่อนที่ช่างของบริษัทฯจะเข้าทำการติดตั้ง และไม่ควรให้ช่างหน่วยงานอื่นๆ เข้าทำงานในช่วงเวลาเดียวกัน

2. พิ้นที่ทำการ ขัดมัน หรือ ขัดหยาบ และได้มีการเทปูนปรับระดับควรทิ้งไว้ให้แห้ง ไม่ต่ำกว่า 7 วัน  โดยพื้นที่ติดตั้งนั้นจะต้องได้ระดับ,ไม่ลาดเอียง ไม่เป็นหลุมบ่อและจะต้องไม่มีส่วนนูนหรือเว้า เกิน 3 ม.ม. ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (ทั้งนี้ลูกค้าต้องจัดเตรียม-ติดตั้งปลั๊กไว้สำหรับต่อพ่วงสายไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานได้สะดวก)

3. การปรับพื้นผิว, การตัดแต่งตีนประตู หรือ ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติม เช่น คิ้ว,บัวผนัง,ตัวจบงานฯ จะมีชนิด-สี ตามมาตรฐานของบริษัทฯ ทั้งนี้หากต้องการชนิด-สีพิเศษ (ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง)  และในระหว่างการปฏิบัติงานของช่างติดตั้งนั้นอาจมีฝุ่นละอองหรือคราบรอยสกปรกเปรอะเปื้อนบ้างฯไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

4. กรณีพื้นที่ติดตั้งไม่เหมาะสมกับการปูพื้นฯหรือติดตั้งพื้นชนิดอื่นทั้งนี้หลังจากเจ้าหน้าที่หรือช่างติดตั้งได้สำรวจตรวจสอบหน้างานแล้วพบว่า เช่นพื้นที่ๆจะติดตั้งเปียกชุ่ม,อับชื้น มีสิ่งกีดขวางฯ ทางบริษัทฯจะไม่ดำเนินการติดตั้ง เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงเกิดความเสียหายภายหลังจากการติดตั้งไปแล้ว

5. เจ้าหน้าที่ของทางบจก.เดคคอร์ฯ สามารถเข้าไปติดตั้งได้ภายหลังจากลูกค้าได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ครบถ้วนแล้วหรือตามนัดหมายตกลงกัน

6. ทางบริษัทฯไม่มีการบริการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ ตู้เตียงนอนฯลฯ(ลูกค้าต้องเตรียมพื้นที่หน้างานให้พร้อมสำหรับติดตั้ง)  หากลูกค้ายืนยันที่จะให้ทางบริษัทฯขนย้ายจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยลูกค้าจะให้ค่าจ้างกับช่างโดยตรง และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น (กรณีงานเฟอร์นิเจอร์.บิ้วอินน์ควรติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะเข้าดำเนินการติดตั้งงานพื้นฯลฯ)

7. การคำนวณพื้นที่สั่งซื้อสินค้าสำหรับงานติดตั้งนั้น  ทางบริษัทฯจะคิดตามพื้นที่หน้างานจริงและจะบวกจำนวนพื้นที่เพิ่มอีก 7-10 % แล้วแต่สภาพของรูปทรงของพื้นที่หน้างานซึ่งโดยปกติแล้ว การติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต หรือพื้นไวนิล(เข้าลิ้นระบบคลิ๊กล็อค) ในส่วนที่ตัดเข้ามุม,รูปทรงหลายเหลี่ยม ฯลฯ จะเป็นเศษเหลือใช้งานไม่ได้  การปูไม้พื้นเป็นปูแบบ Random หรือ center ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

8. สีของอุปกรณ์เสริม (บัว ตัวจบ) ทางบริษัทจะเสนอให้กับทางลูกค้า โดยสีของอุปกรณ์จะมีเฉดสีที่ใกล้เคียงและเหมาะสมกับสีไม้พื้นมากที่สุด แต่หากลูกค้าอยากเปลี่ยนสี ลูกค้าสามารถเลือกสีของอุปกรณ์เสริมได้เองตอนที่ช่างไปสำรวจหน้างาน

9. รับบริการติดตั้งพื้นที่ขั้นต่ำตั้งแต่ 5 ตร.ม. ขึ้นไป พื้นที่ต่ำกว่า 50 ตร.ม. คิดราคาค่าบริการเพิ่มเติม 2,000 บาท

10.พื้นที่ให้บริการติดตั้ง คือ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ  สำหรับนอกพื้นที่บริการคิดค่าเดินทางเพิ่มเติม

ขอบเขตเงื่อนไข การส่งมอบงาน

1. หลังจากช่าง ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องเป็นผู้รับงานตรวจสอบงานการติดตั้งด้วยตัวท่านเอง หรือหากลูกค้าไม่สะดวกในการตรวจรับงานต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาตรวจรับงานแทน และลงชื่อการตรวจรับงาน หากพบว่างานไม่เรียบร้อยให้แจ้งให้ช่างติดตั้งแก้ไขทันที / การตรวจรับงานทางบริษัทฯ ไม่ขอรับการเลื่อนตรวจรับงานในวันถัดๆไปทุกกรณี การตรวจรับงานและลงชื่อเรียบร้อยแล้ว ถือว่าการติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์หากมีการแจ้งให้เข้าเก็บงานหรือแก้ไขงานเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการ

2. การแจ้งซ่อมงานที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือหมดอายุการรับประกันงาน ลูกค้าต้องชำระเงินค่าบริการ 100%  ก่อนเข้าซ่อมงานทุกกรณี (ไม่รวมค่าสินค้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้เพิ่มเติม)

ข้อกำหนดในการรับประกัน คุณภาพสินค้าและงานติดตั้ง  โดยการรับประกันครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้

1.รับประกันคุณภาพตัวสินค้าตามมาตรฐาน (ในการใช้งานปกติเท่านั้น) รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 30 วัน ตัวสินค้าไม่เกิดการหลุดลอกเป็นแผ่น (รอยถลอกหรือ รอยขีดข่วนที่เกิดจากการใช้งานไม่อยู่ในการรับประกัน) โดยการรับประกันเริ่มนับจากวันที่มีการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ซื้อ กับ บริษัท และมีการชำระเงินครบถ้วน 
* ทั้งนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์สินค้าที่ติดตั้งแล้วโดยไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณี

2.รับประกันการติดตั้งงาน เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันส่งมอบงาน(ในกรณีที่พื้นไม้ลามิเนตเกิดการโก่งตัว หรือบิดงอ ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ) หรือ ที่ได้ตกลงกันไว้กับทางบริษัทฯ

3.การขยายตัวของวัสดุพื้นไม้ฯ ที่มากเกินมาตรฐานจนผิดปกติ โดยเกิดรอยห่างระหว่างแผ่นไม้มากเกิน 3 ม.ม. ขึ้นไป(ทั้งนี้สินค้าต้องอยู่ในสภาพการใช้งานที่ปกติเท่านั้น)

4.รับประกันเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น เช่นพื้นSPC พื้นไวนิล พื้นไม้ลามิเนต แต่จะไม่รับประกันอุปกรณ์เสริม(แถมฟรี) ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการติดตั้งพร้อมกับพื้นลามิเนต เช่น คิ้ว บัวเชิงผนัง อุปกรณ์ตัวจบงานทุกชนิด

5.ต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ หรือตามคำแนะนำการติดตั้งของทางบริษัทฯ เหมาะสำหรับใช้งานภายในที่พักอาศัย หรือพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ ได้แก่ ห้องพักในโรงแรม, คอนโด หรือ บ้านเช่า (Guest house) เท่านั้น 
กรณีใช้งานในพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ที่  มีการใช้งานหนัก ได้แก่ ล๊อบบี้ในโรงแรม, ทางเดินในห้างสรรพสินค้า, สนามกีฬา หรือสภาพพื้นที่ที่เปียกขึ้น เช่น ห้องฟิตเนส ห้องน้ำ, ห้องซาวน่า ถือว่านอกเหนือขอบข่ายรับประกัน

6.ทั้งนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์สินค้าที่ติดตั้งแล้วโดยไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณี  ในระยะเวลาการรับประกันนี้หากมีความเสียหายทางบริษัทฯจะดำเนินการเข้าซ่อมและ แก้ไขงานเฉพาะ สาเหตุที่เกิดขึ้น ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันของบริษัทฯเท่านั้น

7.ต้องตรวจสอบความชำรุดเสียหายของสินค้า ทั้งก่อนและขณะติดตั้ง  กรณีมีการนำสินค้าที่ชำรุดหรือมีสภาพไม่สมบูรณ์ไปติดตั้ง ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ติดตั้งยอมรับสภาพของสินค้าและถือว่าการ รับประกันเป็นโมฆะ อยู่นอกเหนือการรับประกัน

เงื่อนไขที่อยู่นอกขอบข่ายการรับประกัน บจก.เดคคอร์ ฟลอริ่ง เทค "จะไม่รับผิดชอบ" ต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก บริษัท เดคคอร์ฟลอริ่งเทค จำกัด  หรือ ตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการมอบหมายจากทางบริษัทฯ ให้ดำเนินการจัดจำหน่ายและติดตั้ง

2.การใช้งานพื้นไม้ลามิเนตที่ไม่ถูกวิธี  เช่น ติดตั้งบิลท์อินทับลงบนพื้นไม้ลามิเนต มีการใช้วัสดุใดๆ ยึดติดบล๊อกให้แน่นกับพื้นไม้ลามิเนต ทำให้พื้นไม้โก่งตัวเสียหายไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
3.การซ่อมแซม ,ดัดแปลง ,การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งโดยผู้อื่น ที่ไม่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บจก.เดคคอร์ ฟลอริ่ง เทค

4.ภัยที่เกิดจากธรรมชาติต่างๆทั้งหมด อุบัติเหตุทุกชนิด  เช่น น้ำรั่วซึม ฝนสาด ท่อประปาแตก ปัสสาวะจากสัตว์เลี้ยง ฯลฯ  พื้นไม้เกิดอาการพองบวมเนื่องจากมีความชื้น

5.การว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการติดตั้ง ,รื้อถอน ,ตกแต่งปรับปรุงโดยผู้อื่น หรือลูกค้าว่าจ้างให้ช่างของบริษัทฯ ทำงานนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในใบแจ้งงาน

6.วัสดุ สิ่งของหนัก ของแข็ง ของมีคม ตกหล่น ลงมากระทบพื้นไม้,พื้นไวนิลฯ ทำให้เกิดความเสียหาย บิ่นหรือแตก (การไม่บำรุงรักษาพื้นไม้ตามข้อแนะนำของทางบริษัทฯ)

7.ลูกค้าจะต้องแจ้งความเสียหายผ่านเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ หรือ Saleฝ่ายขาย หลังจากเกิดเหตุภายใน 7 วัน เพื่อรับทราบ ตรวจสอบและดำเนินการ

8.ความเสียหายอันเกิดจากความละเลยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

9.ความเสียหายที่เกิดจากการขยายตัวของไม้ อันเนื่องมาจากการปิดห้องไม่ได้ใช้งานทำให้ภายในห้องไม่มีอากาศถ่ายเท หรือ เกิดการอบมีความร้อนสูงในห้องในพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึง ควรป้องกันแสงแดดไม่ให้สัมผัสไม้พื้นโดยตรงเป็นเวลานาน  ซึ่งอาจทำให้สีของไม้พื้นซีดจางหรือมีการยืดหดตัวที่มากกว่าปกติ

คำแนะนำการทำความสะอาด ดูแลรักษาพื้นไม้ลามิเนต,พื้นกระเบื้องยาง บัวเชิงผนัง Laminate Flooring & Luxury Vinyl Floor&Skirting

1.ใช้ผ้าหรือม็อบชุบน้ำหรือผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ทำความสะอาดพื้นไม้ลามิเนต,พื้นกระเบื้องยาง,บัวผนัง สำหรับที่ใช้ภายในบ้านโดยบิดให้หมาดที่สุดแล้วเช็ดทำความสะอาดสิ่งสกปรก ตามความต้องการ

2.ควรมีวัสดุสำหรับใช้รองฐาน   ขาของเฟอร์นิเจอร์  ตู้เซฟ  สิ่งของหนักๆที่มีลักษณะแหลม หรือกลมมน  ด้วยพลาสติก ยางหุ้มรองฐาน

3.กำจัดฝุ่นผง ด้วยไม้กวาด หรือเครื่องดูดฝุ่น   หลีกเลี่ยงการลากเคลื่อนย้ายสิ่งของ ควรใช้วิธีการยก หรือรองฐานด้วยวัสดุที่อ่อนนุ่มก่อนทำการเคลื่อนย้ายที่จะไม่ทำให้พื้นเสียหาย

4.ควรติดตั้งม่าน หรือ ฟิล์มกรองแสง ในพื้นที่ๆได้รับแสงแดดส่องกระทบโดยตรง และเป็นเวลานาน  เพื่อปกป้องพื้นผิวของวัสดุนั้นๆ

5.หลีกเลี่ยงไม่ให้มีน้ำหกเจิ่งนองบนพื้นผิว ควรเช็ดและทำความสะอาดทันที  ควรติดตั้งพื้นไม้ในพื้นที่ๆเหมาะสมกับ ระดับค่ามาตรฐานความคงทนของพื้นไม้ในแต่ละชนิดนั้นๆ


หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันนี้ สำหรับผู้ซื้อขั้นแรกเท่านั้น ตามหลักฐานการ ซื้อ-ขาย /  ไม่มีการขยายเวลาในการรับประกัน และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ Check List นี้ สำเนาเอกสารไว้ 2 ชุด  สำหรับพนักงานขาย และ ลูกค้า

เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม

1. ราคาที่เสนอนี้เป็นราคาค่าสินค้าเท่านั้น ลดราคาพิเศษสำหรับงานโครงการฯเท่านั้น (สินค้าซื้อขายแล้ว ไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนทุกกรณี)

2. ซื้อสินค้าของทางบริษัทฯตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป /บริการจัดส่งสินค้าฟรี. เฉพาะในเขตกรุงเทพ ฯและ ปริมณฑล

3. การแจ้งหนี้-วางบิลเรียกเก็บเงิน จำนวนพื้นที่ติดตั้งนั้นให้เป็นไปตามเอกสารฉบับนี้ โดยราคาที่เสนอนี้เป็นมูลค่าสินค้าทั้งหมด(ไม่ติดตั้ง) และ ไม่สามารถหักภาษี ณ.ทีจ่ายได้

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าและกำหนดการเข้าติดตั้งงานนั้นๆ. หากไม่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าทั้งหมด หรือค่ามัดจำจองสินค้า ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

5. สินค้าข้างต้นยังคงเป็นทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ของผู้ขายแม้จะได้ทำการติดตั้ง หรือส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อแล้ว โดยกรรมสิทธิ์ในสินค้าสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯได้รับชำระเงินครบถ้วนแล้วเท่านั้น

6. กรณีผู้ซื้อชำระค่าสินค้าโดยสั่งจ่ายเป็นเช็ค/ หากทางบริษัทฯไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามที่ได้ระบุไว้ในเช็คนั้นได้จะไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ทางบริษัทฯมีสิทธิ์แจ้งความให้ดำเนินคดี


      ตามกฎหมายได้จนถึงที่สุด รวมถึงเรียกสินค้ากลับคืนได้ทั้งหมด และ คิดค่าเสียหายอื่นๆเพิ่มเติมได้ทุกกรณี โดยลูกค้าไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

1. การชำระเงิน-กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีหรือชำระด้วยเงินสด ในนามบริษัท เดคคอร์ฟลอริ่งเทค จำกัด บัญชีออมทรัพย์สาขาเทสโก้โลตัสลำ ลูกกาคลอง2
 [ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 693-2-14940-9]  และ [ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 404-539654-1] เท่านั้น


กรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม รบกวนติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 0890816452


www.decorflooringtech.com

e-mail: decorflooring@hotmail.com

เบอร์โทร/Tel สนง. (02) 991-1717  Mobile : 089-081-6452

เบอร์แฟ็กซ์/Fax สนง. (02) 991-1717

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 498/135 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 


"Laminate Flooring” พร้อมอุปกรณ์อื่น อาทิเช่น บัวเชิงผนัง ไม้บัว,ตัวจบงาน
 
เว็บสำเร็จรูป
×